طرح تحول نظام سلامت

* شماره تماس پاسخگویی 24 ساعته طرح تحول نظام سلامت بیمارستان:09019076880

* شماره تماس پاسخگویی 24 ساعته طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت : 1690

* سامانه پاسخگویی 24 ساعته طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت : www.1690.ir

* از قوانین بیمارستان شهدای دهلران و طرح تحول نظام سلامت