اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 دی 1396
برگزاری غرفه ی معرفی نهمین  جشنواره ی بین المللی سیمرغ در مرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران

  برگزاری غرفه ی معرفی نهمین جشنواره ی بین المللی سیمرغ در مرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران

امتیاز: Article Rating

افتتاح غرفه نهمین جشنواره بین الملی سیمرغ د رمرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران با حضور سرپرست محترم مرکز،مسئول محترم حراست،روابط امور فرهنگی و جمعی از کارگنان انجام شد.دراین غرفه رابط امور فرهنگی به معرفی بخش های مختلف جشنواره و نحوه ثبت نام و ثبت اثر در جشنواره مربه مراجعه کنندگاه پرداخت.

 

مختار شادی روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری غرفه ی معرفی نهمین  جشنواره ی بین المللی سیمرغ در مرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران
  • برگزاری غرفه ی معرفی نهمین  جشنواره ی بین المللی سیمرغ در مرکز آموزشی درمانی شهدای دهلران
ثبت امتیاز