اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 شهریور 1398
بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران

  بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران

امتیاز: Article Rating

استاندارایلام صبح امروز به اتفاق امام جمعه وفرماندار دهلران ومعاون درمان دانشگاه ومدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران ورییس بیمارستان شهدا ودیگرمسولین استانی، ضمن بازدید ازبخش های مختلف بیمارستان ازبیماران نیز بااهدای شاخه های گل عیادت کرد وبه مناسبت روزپزشک باپزشکان دیدارنمودند 

مهندس دشتکی استاندار ایلام ضمن بازدید ازتمامی بخش های بیمارستان ازنحوه خدمت رسانی وساخت اورژانس وکارهای زیرساختی درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران اعلام رضایت نمودند.

روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
  • بازدیداستاندارایلام ازبیمارستان شهدای دهلران
ثبت امتیاز