اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 مهر 1398
انتقال بخش اورژانس به مکان جدید

  انتقال بخش اورژانس به مکان جدید

امتیاز: Article Rating

انتقال بخش اورژانس بیمارستان شهدای دهلران به مکان جدیدانجام شد

رییس بیمارستان شهدای دهلران گفت: باحول وقوه الهی وباهمراهی وهمکاری پرسنل خدوم وگرامی ازساعت 18 عصرمورخه25 شهریورماه 98انتقال بخش اورژانس بیمارستان شهدای دهلران به مکان جدیدانجام گردید.

به گزارش خبرنگاروب دا اردشیراحمدی بابیان این مطلب اظهارداشت:

دراین پروسه بالطف پروردگار هیچگونه خللی درارائه خدمات درمانی به بیماران بوجود نیامده وازنخستین ساعات بامداد26شهریورماه بیماران بصورت رسمی وعملی دربخش جدید اورژانس پذیرش شدند.

وی ادامه داد: دراین راستا ازتلاشها وهمکاریهای پرسنل شریف وزحمتکش خدماتی واورژانس،مسئولین اورژانس،حراست،خدمات،فناوری اطلاعات،پرسنل فداکارتاسیسات وسوپروایزر وقت وسایرهمکارانی که درانتقال اورژانس همراهی کردند،نهایت سپاسگزاری رادارم.

ریس بیمارستان شهدای دهلران یاداورشد:همچنین مراتب تقدیروامتنان خودراازمسئولین محترم دانشگاه ازجمله ریاست محترم دانشگاه،معاونین محترم درمان،توسعه وسایرمعاونین محترم دانشگاه،کارشناسان ستادی خصوصاخوزه درمان واداره ساختمان ودرسطح شهرستان نیزامام جمعه محترم،فرماندارمحترم،مدیرمحترم شبکه وصبروهمراهی وهمدلی مردم شریف شهرستان دهلران تشکرمی کنم.

 

 

                                                        حسین قاسمپور:روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتقال بخش اورژانس به مکان جدید
  • انتقال بخش اورژانس به مکان جدید
  • انتقال بخش اورژانس به مکان جدید
ثبت امتیاز