اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 06 مهر 1398
برگزاری کمیته اربعین98

  برگزاری کمیته اربعین98

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه اربعین وکمیته های بیمارستانی درتاریخ03/07/98 جلسه باحضور سرپرست  بیمارستان ومسئولین واحدهای تشخیص ودرمانی وپشتیبانی راس ساعت 9 صبح درسالن کنفرانس بیمارستان برگزارگردید درابتدای

جلسه سرپرست بیمارستان جناب اقای اردشیر احمدی درباره لزوم امادگی کامل درایام اربعین حسینی جهت ارائه

خدمات به زائرین وهموطنان اشاره نمودند ودرادامه هریک از مسئولین بخشهای بیمارستان به بیان مشکلات موجود

دربخشها پرداختند وبرای  رفع ان بحث وتبادل نظرپرداخته شدودرادامه کمیته های بیمارستانی باحضور اعضای کمیته

ها برگزارگردید.

 

                                                   حسین قاسمپور:روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته اربعین98
  • برگزاری کمیته اربعین98
  • برگزاری کمیته اربعین98
  • برگزاری کمیته اربعین98
  • برگزاری کمیته اربعین98
ثبت امتیاز