اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 آذر 1398
همایش ترویج زایمان طبیعی

  همایش ترویج زایمان طبیعی

امتیاز: Article Rating

برگزاری همایش ترویج زایمان طبیعی درسالن کنفرانس بیمارستان شهدا دهلران باحضور مسئولین ومدیران بیمارستان

وشبکه بهداشت ومتخصص زنان دهلران وتعدادی ازمادران موفق درزایمان طبیعی دراین همایش اهداف  همایش توسط

اقای احمدی سرپرست بیمارستان تشریح گردید سپس حاج اقا مجتبایی ازروحانیون معزز شهرستان فرزند اوری ازنظر

اسلام راتبیین نمودند درادامه خانم دکترنوری متخصص زنان مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین راتشریح کردند

درپایان به مادرانی که زایمان طبیعی داشته اندهدایایی اهداگردید وازحضارپذیرایی بعمل امد.

 

 

روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • همایش ترویج زایمان طبیعی
  • همایش ترویج زایمان طبیعی
  • همایش ترویج زایمان طبیعی
ثبت امتیاز