اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 مهر 1399
مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته

  مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته

امتیاز: Article Rating

برگزاری مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه بازنشستگی به همکارگرانقدرجناب اقای حسن چراغی کارشناس پرستاری، سوپروایزرشاغل دربیمارستان شهدای دهلران

 

چه غرورآفرینند ان عزیزانی که درکمال صداقت ودرستکاری بیش ازچنددهه ازبهترین سال های عمر خود راددرسنگرخدمت گذراندند ودرجهت تحقق اهداف ،خالصانه ازهیچ کوششی دریغ نورورزیدند وباپذیرش غم وشادی وباتوکل به ایزدمنان درکنارسایرهمسنگران ازجان ومال حودگذاشتند واینک با کوله باری ازتجربه سنگر رابه دیگران سپردند اکنون که به افتخاربازنشستگینایل امده ایدشایسته است اززحمات بی ذریغ مساعی ارزشمند واهتمام ویژه جنابعالی درطول مدت خدمت تشکر وقدردانی نموده وتوفیق روز افزون شماوخانواده گران قدرتان راازدیدگاه احدیت مسئلت نمایم امیداست درپرتو عنایات حق همواره درکلیه شئون زندگی موفق ومویدباشید

 

                                      حسین قاسمپور: روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته
  • مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته
  • مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته
  • مراسم تجلیل واهدای تقدیرنامه به همکاربازنشسته
ثبت امتیاز