حجت الله کریمی پور

 

مسئول اورژانس بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : حجت الله کریمی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 08433724441