سیف الله برفی

 

مسئول اتاق عمل بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : کبری کرمی

مدرک تحصیلی : کارشناس اتاق عمل

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7220509-0842