لیلا خیری

 

مسئول زابشگاه بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : لیلا خیری

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 08433724445