طراحی سایت
Live Tabs

 

خدیجه میرزائی

 

مسئول آزمایشگاه بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : خدیجه میرزائی

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 09188428743

 


 

 

 

 

 
 
جستجو