طراحی سایت
Live Tabs

 

فرزانه جمشیدی

 

مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : فرزانه جمشیدی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه تخصصی: 08433724450

توجه: نوبت دهی سونوگرافی فقط حضوری میباشد

 


 

 

 

 

جستجو