شهریار آبسالان

 

مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : شهریار آبسالان

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک :

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه تخصصی: 0843890

سایت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه تخصصی: nobat.medilam.ac.ir

توجه: نوبت دهی سونوگرافی فقط حضوری می باشد