طراحی سایت
Live Tabs

 

ابراهیم جامخانه


مسئول واحد فیزیوتراپی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : ابراهیم جامخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7224450-0842

 


 

 

 

 

 
 
جستجو