طراحی سایت
Live Tabs

 

حمید شریفی

 

مسئول واحد تغذیه بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : حمید شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  :7224450-0842

 


 

 

 

 

 
 
جستجو