طراحی سایت
Live Tabs
ردیف عکس پرسنلی مشخصات
1  

نام و نام خانوادگی : دکتر  نوید مسجدی زاده

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح روزهای فرد هفته و عصر

2  

نام و نام خانوادگی : دکتر خضر دوسعلی وند

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه
3  

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم پوراشرف

مدرک تحصیلی : متخصص رادیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح شنبه لغایت پنجشنبه

4  

نام و نام خانوادگی : دکتر  مریم فرهنگ

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه
5  

نام و نام خانوادگی : دکتر  آیلین فردی پور

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح روزهای زوج هفته و عصر همه روزه

6  

نام و نام خانوادگی : دکتر  دامون آزاد  احیائی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

7  

نام و نام خانوادگی : دکتر  علی نقوی بهزاد

مدرک تحصیلی : متخصص قلب و عروق

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح شنبه لغایت پنجشنبه و عصر همه روزه

8 نام و نام خانوادگی : ابراهیم جامخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

9 نام و نام خانوادگی : دکتر  علیرضا جباری

مدرک تحصیلی :  متخصص اعصاب و روان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

10 نام و نام خانوادگی : حمید شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

 

 

قابل توجه همشهریان محترم :

کلیه خدمات درمانی و ویزیت متخصصین به صورت تعرفه دولتی و ساعات کاری درمانگاه تخصصی صبح و عصر می باشد.

 

شماره های تماس جهت نوبت دهی:

08433724450 جهت نوبت دهی تلفنی

نوبت دهی حضوری نیز میباشد.

جستجو