ردیف عکس پرسنلی مشخصات
1  

نام و نام خانوادگی : دکتر  علی قیاسی

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: عصر شنبه لغایت پنج شنبه 

2  

نام و نام خانوادگی : دکتر خضر دوسعلی وند

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح وعصر شنبه لغایت پنجشنبه
3  

نام و نام خانوادگی : دکترپریا رحیمی فر

مدرک تحصیلی : متخصص رادیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح وعصر شنبه لغایت پنجشنبه

4  

نام و نام خانوادگی : دکتر  مریم فروزین

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه
5  

نام و نام خانوادگی : دکتر  مینا خرمی

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: عصر شنبه لغایت پنج شنبه

6  

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا سادات کلینی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

7  

نام و نام خانوادگی : دکتر  هدی رفیعی جلودار

مدرک تحصیلی : متخصص قلب و عروق

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

8 نام و نام خانوادگی : ابراهیم جامخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

9 نام و نام خانوادگی : دکتر  مصطفی قانعی اردکانی

مدرک تحصیلی :  متخصص اعصاب و روان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

10 نام و نام خانوادگی : حمید شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

 

 

قابل توجه همشهریان محترم :

کلیه خدمات درمانی و ویزیت متخصصین به صورت تعرفه دولتی و ساعات کاری درمانگاه تخصصی صبح و عصر می باشد.

 

شماره های تماس جهت نوبت دهی:

08433724450 جهت نوبت دهی تلفنی

نوبت دهی حضوری نیز میباشد.