طراحی سایت
Enter Title

 

مهندس غلامرضا منصوری

 

سرپرست بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : غلامرضا منصوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد میکروبیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن : 7224448-0842

فكس: 7224448-0842

 


 

 

 

 

جستجو