طراحی سایت
Enter Title

 

مهندس غلامرضا منصوری

 

سرپرست بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : غلامرضا منصوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد میکروبیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن : 3724448-0843

فكس: 3724448-0843

 


 

 

 

 

جستجو