سیاستهای کلان بیمارستان شهدای دهلران

بیمارستان شهدای دهلران

سیاست های کلان

تاريخ تدوين :20/09/1395

تاريخ بازنگري :20/09/1396

شماره ویرایش:1

كد سند :SH.GO.MPO

 

 

سياست هاي كلي مركز

 

سیاست

ذینفعان

با توجه به دولتی بودن بیمارستان شهدای دهلران، این مرکز تابع کلیه قوانین و مقررات سازمان های دولتی می باشد.

     - ​​​​دانشگاه علوم پزشکی ،

- معاونتهای درمان ، توسعه و منابع انسانی ،

- پژوهش ، درمان ، آموزشی ، بهداشت ،

- کارکنان ، پزشکان، بیماران ، ارباب رجوع

- ​​​​​​​بیمه های دولتی و خصوصی طرف قرارداد

منابع مالی دریافتی این مرکز درمانی از محل بودجه عمومی دولت و در قالب اعتبارات دولتی و درآمد های اختصاصی

تامین می گردد.

- مراکز بیمه طرف قرار داد ، دانشگاه علوم

- پزشکی ، خیرین ، کارکنان ، بیماران ، ارباب رجوع

خرید کالا و خدمات براساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر قوانین و مقررات حاکم انجام می شود.

- ​​​​​​دانشگاه علوم پزشکی ، خیرین ، کارکنان جامعه مددجو و سایر فعالین جامعه

جذب و به کار گیری نیروی انسانی در این مرکز توسط وزارت بهداشت و درمان انجام می پذیرد.

- ​​دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، معاونت توسعه و منابع انسانی ، کارکنان ، پزشکان

توسعه و نگه داشت نیروی انسانی و هم چنین مسیر ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس اصول و موازین قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار واستانداردهای وزارت بهداشت و درمان انجام می شود.

- معاونت توسعه و منابع انسانی ، کارگزینی

ستاد

توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش های علمی و عملی مستمر

- ​​​​​​کارکنان بیمارستان ، گیرندگان خدمت

اجرای بسته های برنامه نظام تحول سلامت

 

- دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

توجه ویژه به ایمنی بیماران و در الویت قرار دادن این مورد نسبت به سایر برنامه های در حال اجرا

- گیرندگان خدمت،کارکنان، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت

 به منظور جلب مشارکت کارکنان و افزایش انگیزه آنها پرداخت های غیر مستمر کارکنان شامل کارانه و اضافه کار طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع و مصوبه هیات امنای دانشگاه پرداخت می شود.

- دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان

پاسداری و حراست از سلامتی کارکنان،مراجعین و بیماران از اصول مسلم پذیرفته شده در این مرکز بوده و برنامه ریزی ها

مورد توجه قرار می گیرد.

- معاونت بهداشتی ، معاونت درمان ، واحد

کنترل عفونت ، واحد بهداشت محیط ،

واحد آموزش

توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان

- کارکنان، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت

اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در جهت ارتقا کیفیت خدمات به جامعه تحت پوشش

- ​​بیماران، ارباب رجوع، کارکنان،دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت

کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت

- ​دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان ، معاونت بهداشتی

همکاری با سازمانهای بیمه گر

- ​​بیمه تامین اجتمایی ، بیمه خدمات درمانی ،نیروهای مسلح ، بیمه کمیته امداد ، بیمه

- روستائی ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه البرز ، بیماران ، مراجعه کنندگان

بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، ​​​​اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی

- بیماران، وزارت بهداشت، بیمارستان

تعرفه در این مرکز درمانی، بر اساس تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش دولتی می باشد و سعی می شود خدمات باکمترین هزینه و یا پرهیز از فروش خدمات و اقدامات غیر ضروری به بیماران انجام شود.

- دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

با توجه به تکلیف دینی مذهبی و رعایت شئونات اخلاق اسلامی و موازین شرعی دین و تنظیم شعائر اسلامی کلیه

کارکنان مکلفند اصول و موازین دین مبین اسلام را رعایت نموده و در محل کار از محرمات پرهیز و واجبات را ادا نمایند و آداب اخلاق اسلامی را رعایت نمایند.

- ​​​​​​​​​​کارکنان بیمارستان ، مراجعه کنندگان ، ارباب رجوع ، بیماران

خدمات تشخیصی درمانی و آموزشی در این بیمارستان توسط کارکنان واحدهای تشخیصی درمانی و اداری مالی به همه افراد نیازمند به این خدمات بصورت یکسان و بدون توجه به مسائل نژادی، قومی، مذهبی، ملی ارائه می گردد.

 -​​​​​​​​​​​​​​دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

ارتقای رضایت پزشکان ،کارکنان، فراگیران

- ​بیماران ، کارکنان

تاکید بر ایمنی شغلی کارکنان بمنظور استفاده بهینه از نیروی انسانی سالم با توجه به عوامل خطر مضر بر روی انسان

 

 

 

 

 

-کارکنان ، بیماران

 

تهیه کننده:

تایید کننده:

تصویب کننده:

اعضای تیم مدیریت اجرایی

بیمارستان شهدای دهلران

 

مسلم نصرالهی (رییس اداره امور عمومی)

رضا حاتمی (مدیر امور مالی)

محمد دارابی (مدیر خدمات پرستاری)

فرشته جعفری (کارشناس دفتر بهبود کیفیت)

غلامرضا منصوری

(سرپرست بیمارستان)