طراحی سایت
فناوری اطلاعات

 

 

اقدس علیزاده

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : اقدس علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

پست الکترونیک : .

شماره تلفن : 33724441-084

فكس: .

   

 

 

 

جستجو