پروین بختی

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : پروین بختی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک : shohadabimarestan@gmail.com

شماره تلفن : 33721240-084

فكس: .