پروین بختی

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : پروین بختی

مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

پست الکترونیک : .

شماره تلفن : 33724441-084

فكس: .