پمفلت ها و پوسترهای آموزشی

پمفلت های آموزشی برای مددجویان :

 

1-مراقبت های بعد از آنژیوگرافی

2-آموزش در مورد سالک

3-پوکی استخوان

4-مراقبت های زخم بستر

5-مراقبت های سنگ صفرا

6-مراقبت های سینوس پایلونیدال

7-مراقبت های بعد از گچگیری

8-مراقبت های بعد از عمل جراحی هموروئید

9-درباره سرطان چه می دانیم.

10-دیابت و وعده های غذایی

11-فشار خون چیست؟

12-مراقبت از پا در افراد مبتلا به دیابت

13- اختلال افسردگی

14- اختلال دو قطبی

15- ادم حاد ریه

16- ایسکمی قلبی (IHD)

17- ایمنی بیمار

18- آپاندکتومی

19- آسم

20- آنژین صدری

21- آنژیوگرافی

22- بهداشت و کنترل عفونت

23- پای دیابتی

24- پنومونی اطفال

25- تب در کودکان

26- تست ورزش

27- جراحی آنال

28- جراحی رکتوسل

29- جراحی سیستوسل

30- داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی

31- دیابت بارداری

32- زایمان طبیعی

33- زردی نوزادان

34- سایکوز

35- سرطان

36- سزارین

37- سکته قلبی

38- سندرم های رایج حین دیالیز

39- طریقه استفاده صحیح از اسپری

40- فشارخون بالا

41- فشارخون دوران بارداری

42- فیستول و گرافت

43- کاهش حرکات جنین

44- کاهش درد حین زایمان

45- کروپ

46- کله سیستکتومی

47- کیست پیلونیدال (مویی)

48- گاستروآنتریت کودکان

49- نارسایی قلبی

50- هموروئید